Nödvändig försäkringsskydd i konstruktionen

Nödvändig försäkringsskydd i konstruktionen

Vår egen konstruktion är en enorm osäkerhet, är det ännu inte betala i förskott och är oftast allt på en kant av hyrt en huvudentreprenör för bygget. Det är inte ovanligt att felaktig arbete som behöver rättas till antingen eller inte kan repareras - desto svårare byggsektorn kommer att tvinga leverantörerna därför alltmer leverera på bekostnad av säkerhet och kvalitet erbjuder, det opaka för byggaren medföra risker.

med tanke på de ytterligare finansiella risker och därmed risken för alltför stora skulder genom usel konstruktion, så det kräver en skicklig analys risk . Det är därför viktigt innan själva byggprojektet för att beräkna de nödvändiga kostnaderna i form av försäkring och tjänster av oberoende experter för att minska skador och att vara på den säkra sidan. Varje byggarbetsplats ger både ett jobb tas av många hantverkare och assistenter i olika områden för att slutföra.

Det är förståeligt att detta kan en gång olyckor händer, resultatet av slarv eller felaktig användning av maskiner för stationära och nödvändiga reparationer oroa dig. Dessutom kommer det med risker Bystander när spillrorna faller på vägen eller säkringar installerades endast halvhjärtat. Oavsett om du arbetar därför i eget initiativ eller anställa en konstruktion partner, som arkitekt noteras att det kan finnas någon fullständig disclaimer. Ju mer engagerade rätt försäkringsskydd i centrum för att säkerställa backup och ledig stress och dess reglering.

Vad är viktigt och vad försäkringen måste fyllas obligatorisk.

Bestäm rätt skydd

byggprojekt är alltför olika att ge allmän rådgivning här. Det är därför viktigt att du vet någon regel i planering och följa så att du är tillräckligt skyddade i lag. Särskilt i den punkt i relevant balansering riskerar du ska arbeta med en expert eller en konsultbyrå tillsammans för att inte spara här på bekostnad av andra.

Särskilt när man arbetar i form av eget arbete, och så din egen gör bidrag samtidigt spara kostnader, finns det några saker att tänka på. Inte för inte många försummar denna punkt är interna aktiviteter i finansieringen fortfarande behandlas som eget kapital och så bana väg i sina egna fyra väggar. Om du har vänner som arbetar här och där (mot vederlag eller ej) måste åtmin den behöriga lokala kooperativ (konstruktion BG) tecknet dig. Olyckor som inträffar i samband med aktiviteter i byggnaden täcks på detta sätt av kooperativet.

Detta obligatoriska indikation kräver början. När det gäller de avgifter som ska betalas, är det viktigt hur många arbetare är på jobbet och hur många timmar arbetade totalt. Kontrollera också att den del av medhjälpare eller på uppdrag av arbetarparti ansvarsförsäkringar har omfattande Utbildnings- och personskador .

öga på valet hantverksföretag

Även med den rena uppdrag av hantverkare, är det inte gjort, särskilt när det gäller riskminimering i byggandet. Den rena kontraktering av utomstående därför inte frigöra dig från ansvar skäl till varför det är viktigt att begära att bevisning som krävs i anbudet direkt. Dessa är särskilt bevis på budskapet om arbetarna på bygg BG och bevis på adekvat skydd i form av skador på egendom och personskador.

Tyvärr byggföretag har ett rykte om att vara extremt frekvent användning svarta arbetare - här förståe saknar de nödvändiga bevisen, så att dessa risker måste följas. Den IHKen och kamrarna i handeln är därför den första kontaktpunkten, samt lämpliga gillen för vissa branscher, med vilken du kan välja lämplig hantverk.

Användbar försäkring beräkna

I Tyskland är det land av många försäkringsbolag sexa försäkringsskyddet ett parti , Inte för inte cavort många leverantörer som närmar inom specialförsäkring i första hand till byggare och co.

En viktig del kan därför vara huvudmannens ansvar, eftersom detta täcker skador på utomstående tredje part. Fastighetsägaren ansvar är särskilt lämplig för ägare av mark och flerbostadshus, eftersom det omfattar skador på tredje part på fastigheten.

Dessutom kan det vara nödvändigt i områden med risk för att slutföra en så kallad Vatten skadeståndsskyldighet , i synnerhet när man arbetar med oljetankar och förorenad av sabotage eller liknande grundvatten, till exempel genom att eldningsolja.

anpassad skala start

om fastigheten efter färdigställandet och flyttade in med barnet och koner, kommer särskilt husägare försäkring i sikte. I kombination med en fara försäkring Det säkrar huset mot skada genom brand eller ens översvämma och andra specifikt namngivna miljökatastrofer från.

Under mer kundvänliga begynnande försäkringsmarknaden finns det nu ett antal färdiga paket, med Du bör kolla här om en dubbel eller överinsäkring inträffar. Särskilt i gruvdrabbade regionerna i Ruhr och Saar, blir det allt viktigare att anförtro den specialiserade tekniska företag att identifiera gruv skador tidigt.

Det är där varje år mer än 100 miljoner euro i kostnader, efterföljare till de tidigare gruvorna har att spendera, att ingripa regelbundet. Lämna byggnaden så inget åt slumpen och investera dina pengar i förväg nödvändig testning och Konsulttjänster för att nå rätt försäkringsskydd i slutet

Produktbild. © Jirsak / Shutterstock


Sök